Highlight Products

ไม้อัดเคลือบฟิล์มโปรเกรด ตรากระต่าย มาพร้อมฟิล์ม Dynea แท้ และกาวคุณภาพสูง
มีให้เลือกตามจำนวนรอบการใช้งาน เพื่อควบคุมต้นทุนการก่อสร้างได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อไม้อัดแน่นพิเศษ

ใช้งานได้สูงสุด

10 รอบใช้งาน

กาวฟีโนลิค

ใช้งานได้สูงสุด

15 รอบใช้งาน

มาตรฐานยุโรป

ใช้งานได้สูงสุด

25 รอบใช้งาน

ผิวเรียบลื่นพิเศษ

ใช้งานได้สูงสุด

15 รอบใช้งาน

หมายเหตุ : จำนวนรอบการใช้งาน ขึ้นกับปัจจัยแวดล้อม อาทิ การเก็บรักษาก่อนการใช้งาน สภาพอากาศ และการดูแลรักษาระหว่างการใช้งาน

Project
Reference

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

UPA เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการค้าส่งวัสดุก่อสร้าง ที่มีการจัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศมากว่า 40 ปี

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ความใส่ใจในคุณภาพสินค้าและการบริการ รวมถึงการขนส่งที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทำให้เราพร้อมจะก้าวไปข้างหน้า